Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Guvernul aloca 280 de milioane de lei pentru finantarea tehnologiilor prietenoase cu mediul


Programul Pilot Start Up Mediu Eco Business, masura de ajutor de minimis care vizeaza finanţarea nerambursabila a tehnologiilor de obtinere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate, in scopul introducerii acestora in diferite sectoare ale economiei verzi, a fost aprobat printr-un memorandum, de Guvern.
 

Obiectul Programului il reprezinta finanţarea nerambursabila a tehnologiilor de obtinere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate, in scopul introducerii acestora in diferite sectoare ale economiei verzi. Este vorba despre proiecte pentru reducerea impactului asupra mediului prin incurajarea obtinerii de materiale si/sau produse din materii prime naturale si/sau materii prime reciclate.


Programul Start Up Mediu isi propune sa identifice si sa sustina dezvoltarea de produse si servicii cu impact redus asupra mediului in arii-cheie in care solicitantii pot avea un impact semnificativ prin programe de re-tehnologizare si productie in sectorul materialelor si produselor cu impact redus asupra mediului, investitii in tehnologii, procese industriale si de productie care proceseaza in mod sustenabil resursele de mediu, si stimuleaza deopotriva dezvoltarea si prezenta pe piata a micilor producatori locali.

Schema de minimis se adreseaza operatorilor economici, intreprinderi unice, cu excepţia celor care işi desfaşoara activitatea in sectoarele pescuitului şi acvaculturii, in producţia primara a produselor agricole, in prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, desfaşoara activitaţi legate de export catre state terţe sau catre state membre sau desfaşoara activitaţi care favorizeaza utilizarea produselor naţionale in detrimentul celor importate.


(1) Cheltuielile eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis sunt:


a)  investiţii legate de infiinţarea unei noi unitaţi, extinderea unei unitaţi existente, diversificarea producţiei unei unitaţi, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de producţie al unei unitaţi existente;

b)  realizarea cladirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasarii şi montarii utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate in cadrul proiectului, cu dotarile aferente - instalaţii electrice, instalaţii de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalaţiile menţionate mai sus care sunt realizate in interiorul cladirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasarii şi montarii utilajelor si nu reprezinta cheltuieli cu asigurarea utilitatilor;

c)  achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare indeplinirii obiectivelor prezentului proiect;

d)  montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice;

e)  instalare si punerea in functiune;

- pregatirea personalului de exploatare - cheltuielile necesare instruirii/şcolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;

- probe tehnologice şi teste - cheltuielile aferente execuţiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologarilor;

f)   studii de fezabilitate, proiect tehnic, in limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investiţia de baza.


(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile daca activele achiziţionate sunt noi.


Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru Mediu.  Programul se deruleaza in limita creditelor de angajament si bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Cuantumul finantarii va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fara a se putea depaşi, la data semnarii contractului de finantare nerambursabila, echivalentul in lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, conform legislatiei in vigoare.

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, pe tipuri de proiecte şi in limita sumei alocate.

Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis, care va fi acordata in cadrul schemei este de 288,45 milioane lei, in perioada 2016-2020.

Schema de minimis işi inceteaza valabilitatea la 31 decembrie 2020. 


Sursa: Guvernul Romaniei