Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Metodologia de monitorizare si promovare a energiei din surse regenerabile prin certificate verzi

 

                             

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care ANRE monitorizeaza evolutia capacitatilor de producere a energiei din surse regenerabile de energie si promovarea acesteia pe baza schemei de sprijin prin certificate verzi

Aceasta se aplică de către ANRE în activitatea de monitorizare, atat a capacitatilor de producere cat si a productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, a schemei de sprijin prin certificate verzi şi a functionarii pietei de certificate verzi.

Alte aspecte ale acestei metodologii surprind monitorizarea costurilor si veniturilor producatorilor de energie electrica din surse regenerabile, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, precum si  monitorizarea functionarii si evaluarea eficientei sistemului de promovare prin certificate verzi. 

Pentru mai multe informatii, consultati documentul atasat aici.

Sursa: Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi (ANRE)


Cititi si: 

Ministerul Energiei da unda verde la exportul de energie regenerabila

Recomandarile COGEN Europe privind dezvoltarea cogenerarii