Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Modificare Metodologie - Ordinul ANRE nr.101/2015

Data: 23.11.2015

 

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Ordinului nr.101/2015,  modificare generata atat de clarificarea aspectelor referitoare la energia electrică facturată/furnizată/livrată, în vederea raportării corecte a datelor pentru obligația trimestrială/anuală de achiziție de CV, cat si de includerea în categoriile de operatori economici cu obligație de achiziție de certificate verzi și a operatorilor de rețea, respectiv a operatorilor de distribuție și a operatorului de transport și sistem (pentru alimentarea consumurilor finale proprii), in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, prin asimilarea acestora în categoria furnizorilor de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate verzi, astfel încât aceștia să se poată înscrie la PCV și să poată achiziționa certificatele verzi necesare pentru îndeplinirea obligației anuale de achiziție de certificate verzi.

 

Propunerile si observatiile se transmit la adresele de email ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

 

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este 02.12.2015

 

Fisier atasat

Proiect de modificare a Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015

 

Sursa:http://www.anre.ro