Homeicon
Ro En

Legislatie europeana in domeniul energiei regenerabile

1. Eficiența energetică: realizarea obiectivului de 20% 

 

1. DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE

(Text cu relevanta pentru SEE)

 

1. DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor

 

1. DIRECTIVA 2009/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23  aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și  2003/30/CE

 

2. DIRECTIVA 2006/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
 

2. DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE
 

3. DIRECTIVA 2003/96/CE A CONSILIULUI din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii


Solicita detalii suplimentare