Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

569.347.057 euro alocati pentru proiecte de eficienta energetica

 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat Calendarul de lansari pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru anul 2017.


Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi in acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.Strategia POIM este orientata spre obiectivele Strategiei Europa 2020, in corelare cu Programul Naţional pentru Reforma şi cu Recomandarile Specifice de Ţara, concentrandu-se asupra cresterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin masuri de eficienţa energetica si promovare a energiei verzi, precum si prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare mai eficienta a resurselor.


POIM beneficiaza de o alocare financiara de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

  • 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
  • 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regionala
  • 2,46 mld. Euro Cofinantare

 

Axa Prioritara 6 presupune promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon si are alocata pentru proiecte o suma de 569.347.057 euro.


6.4 Creşterea economiilor in consumul de energie primara produsa prin cogenerare de inalta eficienţa

Actiuni

  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienţa (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasa la nivelul intreprinderilori
  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienţa care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderilor

Potentiali beneficiari

  • Societaţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmeaza a fi definit prin Ghidul solicitantului), inregistrand consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţioneaza sa valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000-5.000 h/an

 

Descarcati Calendar lansări Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru anul 2017

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene