Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

81,1 milioane de euro pentru companiile din industrie care doresc sa realizeze investitii in cogenerare


 


Ministerul Fondurilor Europene a publicat proiectul de Hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta.

Potentialii beneficiari sunt societaţile din industrie/reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) cu consumuri energetice de peste 200 tep/an, care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4000-5.000 h/an şi care necesita simultan şi o cantitate suficienta de energie electrica ce poate fi asigurata de grupuri de cogenerare.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de peste 81,1 milioane euro (echivalent in lei) din care 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi 15% reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene.

 

Prezenta schema se aplica pentru proiectele care propun ca actiuni:
 

  a)  realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8MWe) pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor;

   b) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderilor.

  (3) Prezenta schema se aplica numai pentru capacitatile nou instalate sau renovate.

 

Descarcati proiectul de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta
 Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 Ramai informat 
 

Ministerul Energiei a publicat proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 

Noi schimbari pe piata de energie la nivel global