Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

ANRE: Obligatie de achizitie de certificate verzi pentru anul 2015

COMUNICAT

privind cota obligatorie estimata de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici cu obligatie de achizitie de certificate verzi pentru anul 2015 

- ianuarie 2016 -

 

In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 101/2014 (Metodologie), “cota de achizitie de CV estimata in anul t-1 pentru anul t si publicata pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificata semestrial in cursul anului t, daca se constata o abatere mai mare de 10% fata de cota mentionata”.

 

ANRE a estimat si a publicat pe site-ul propriu in luna decembrie a anului 2014, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la acea data (Lege), conform caruia “in prima decada a lunii decembrie, ANRE publica pe site-ul propriu cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul urmator si consumul final de energie electrica estimat pentru anul urmator”, cota obligatorie estimata de achizitie de CV pentru anul 2015 la valoarea de 0,274 CV/MWh.

In cursul anului 2015, ANRE a recalculat valoarea cotei obligatorii estimate de achizitie de CV pentru anul 2015 avand in vedere noile capacitati puse in functiune/estimate a fi puse in functiune pana la sfarsitul trimestrului I, trimestrului al doilea, respectiv semestrului al doilea ale anului 2015 si acordurile de exceptare emise/estimate a fi emise de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in cursul anului 2015, cu urmatoarele precizari:

  • in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1)  din HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 495/2014), “exceptarea […] se aplica la cota obligatorie de achizitie de certificate verzi care se aplica furnizorilor de energie, comunicata de ANRE, incepand cu anul in care a fost obtinut acordul de exceptare”, fara a fi indicata o data precisa de la care aceste acorduri intra in aplicabilitate;
  • in conformitate cu prevederile art. 9 din Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare):

“Art. 9    -    Interpretarea legii

(1) Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala.

(2) Norma interpretativa produce efecte numai pentru viitor.

(3) Interpretarea legii de catre instanta se face numai in scopul aplicarii ei in cazul dedus judecatii.”

 

In aceste conditii, pana la emiterea de catre Guvernul Romaniei a unei interpretari oficiale a prevederii de la art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014 in ceea ce priveste momentul aplicarii acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015, (respectiv, incepand cu 01 ianuarie 2015 sau incepand cu data emiterii acordurilor de exceptare), ANRE considera ca acordurile de exceptare nu pot produce efecte retroactiv (inainte de data emiterii acordului), ci numai dupa data emiterii acestora.

 

In aceasta ipoteza, din calculele realizate de ANRE la sfarsitul lunii decembrie 2015, a rezultat ca nu este necesara modificarea cotei obligatorii estimate de achizitie de CV pentru anul 2015, de 0,274 CV/MWh, intrucat abaterea rezultata este mai mica de 10% fata de aceasta valoare.

 

Sursa: http://anre.ro/