Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

ANRE: Raportare obligatie achizitie certificate verzi pentru 2015

eficienta energetica

 

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 66 din 29.01.2016 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 2 din 27.01.2016 privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 101/2015 (Metodologie).

 

In conformitate cu prevederile art. II din Ordinul ANRE nr. 2 din 27.01.2016 “Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 101/2015, operatorii economici cu obligatie de achizitie de CV transmit, pana la data de 12 februarie 2016 inclusiv, informatiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achizitie de CV pentru anul de analiza 2015”.

 

Pe de alta parte, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) din Lege, “ANRE stabileste prin ordin, pana la data de 1 martie a fiecarui an, cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi aferenta anului precedent, pe baza cantitatilor realizate de energie electrica din surse regenerabile si a consumului final de energie electrica din anul precedent ....”

 

In aceste conditii, operatorii economici cu obligatie de achizitie de certificate verzi transmit informatiile necesare stabilirii cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2015 conform prevederilor Metodologiei pana cel tarziu 12 februarie 2016, in format electronic (pdf si excel), la adresele de e-mail mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro, atat in varianta considerarii acordurilor de exceptare de la data emiterii acestora (interpretare ANRE), cat si in varianta considerarii acrodurilor de exceptare de la data de 01.01.2015 (pentru situatia in care Guvernul Romaniei emite in cursul lunii februarie a acestui an o interpretare oficiala diferita fata de interpretarea ANRE a art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014).

 

Sursa: http://www.anre.ro/ro


Energia verde in Statele Unite. Ce resurse sunt utilizate?

Raport privind evaluarea potentialului de aplicare a cogenerarii. Afla toate detaliile!

Bune practici in operarea sistemelor de cogenerare. Cum poti obtine cele mai bune rezultate!