Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Anunt referitor la pretul de referinta la 1 aprilie 2016 pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de sera

energie verde

 

Avand in vedere prevederile:

 

Hotararii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii cu gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul nr. 1277/30.10.2015 emis de ministrul energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1 nr. 842 si 842 bis,

 

Ministerul Energiei anunta ca pretul de piata de referinta la 1 aprilie 2016 este de 5,40 euro/certificat, calculat ca medie artimetica a preturilor de inchidere – auction prince – la toate sesiunile de licitatie de platforma comuna EEX (https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/auction-market/european-emission-allowances-auction/european-emission-allowances-auction-download) derulate in trimestrul I al anului 2016.

 

Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit     pentru prima transa din alocarea pe anul 2016, poate fi facuta in perioada 05 aprilie – 31 decembrie 2016, in contul nr. : RO78TREZ70020E301100XXXX, deschis la A.T.C.P.M.B., in numele Ministerului Energiei, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 202 E, C.I.F. 33933936.

 

                                                                                                        Ministerul Energiei

Sursa: Ministerul Energiei


Alimentare cu gaz: Proiectul Midcat si finantare europeana de 5,6 milioane de euro

Energie verde: Cresterea economica si reducerea emisiilor de carbon

Cogenerare in industria alimentara. Vezi beneficiile pentru un producator de mezeluri!