Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Cererile de finantare pentru programul RO 06 ENERGIE REGENERABILA mai pot fi trimise pana pe data de 27 mai

energie regenerabila biogaz, biomasa

Administratia Fondului pentru Mediu, in calitate de Operator al Programului “RO06 Energie regenerabila”- RONDINE, anunta prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare pana la data de 27 mai 2014, ora 16:30.

Pentru componenta hidroelectrica, solicitantii eligibili sunt operatorii economici privati sau de stat, iar pentru componenta geotermala solicitantii eligibili sunt operatorii economici privati sau de stat si unitatile administrativ-teritoriale.

Pentru operatorii economici se acorda finantare in cuantum de maxim 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, iar pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, se acorda maximum 40% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Pentru unitatile administrativ-teritoriale de pe intreg teritoriul Romaniei, se acorda pana la 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Obiectul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila prin intermediul Mecanismului Financiar al SEE 2009-2014 a proiectelor vizand cresterea productiei de energie din surse regenerabile. De asemenea, programul va urmari indeplinirea obiectivelor generale ale MF SEE 2009-2014, de a contribui la reducerea diferentelor economice si sociale si de a consolida relatiile bilaterale dintre statele donatoare si statele beneficiare prin contributiile financiare in sectoarele prioritare.

Scopul programului il constituie:

a)    valorificarea surselor regenerabile de energie: hidroenergetice si geotermale pentru producerea de energie electrica si termica;

b)    imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

c)     reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

d)    utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare.

 

Obiectivele programului sunt urmatoarele:

a)    punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile;

b)    dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile;

c)     producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii;

d)    protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice;

e)    implementarea proiectelor de investitii pentru producerea energiei din surse regenerabile, cu impact asupra prevederilor Planul National de Actiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) ("ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului brut de energie electrica trebuie sa fie la nivelul anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% si la nivelul anului 2020 de 38%").

Pentru depunerea documentatiei necesare cererilor de finantare, adresati-va Administratiei Fondului pentru Mediu, in calitate de Operator al Programului, sau consultati site-urile oficiale:

www.rondine.ro
www.afm.ro

Mai multe noutati