Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Finantare pentru sisteme de cogenerare de inalta eficienta. Afla cum poti aplica!

cogenerare-eficienta energetica

 

Ce reprezinta cogenerarea?

 

Conceptul de cogenerare presupune producerea simultana a doua forme de energie: electrica si termica, cu aceeasi instalatie, folosind un singur combustibil. Producerea concomitenta de energie electrica si termica, in instalatia de cogenerare, este considerabil mai eficienta decat producerea separata a acestora. Eficienta se remarca la nivelul cantitatii de combustibil primar utilizat. Astfel, se va consuma cu pana la 40% mai putin combustibil.

 

Scopul proiectelor

 

Proiectele se desfasoara in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM),  reprezintand unul dintre programele operationale prin care pot fi accesate fondurile europene structurale si de investitii alocate Romaniei in perioada 2014-2020 prin Acordul de Parterneriat (AP). Se promoveaza dezvoltarea de proiecte prin finantare nerambursabila pentru proiecte de investitii si de asistenta tehnica de pregatire proiecte in sectorul energiei, in cadrul Axei Prioritare 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul Specific 6.4. Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta.

Proiectele vor fi realizate prin finantare europeana, iar scopul acestora este reprezentat de obtinerea de economii la nivelul intreprinderilor in consumul de energie si diminuare emisiilor de gaze cu efect de sera prin productia combinata a energiei electrice si termice, respectiv:

  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maxim 8 Mwe) pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor;
  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul  intreprinderilor;

 

Care este bugetul alocat?

 

Alocarea financiara totala este de: 63.529.412 Euro

 

Care sunt beneficiarii eligibili?

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt societatile comerciale din industrie/reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau operatorul de distributie a energiei in parcul industrial, entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990), care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an. In domeniile de activitate inregistrate sa fie cuprinsa activitatea corespunzatoare Diviziunii 35: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”din codurile CAEN.

 

Pentru mai multe informatii, consultati documentul atasat aici


Daca doresti sa afli mai multe informatii despre proiectele de cogenerare, cum le poti dezvolta si de ce resurse ai nevoie, te invitam la o discutie cu specialistii nostri intre 18-20 noiembrie in cadrul Targului Renexpo, la Sala Palatului, Bucuresti. 

Pentru obtinerea unei invitatii ce va asigura acces gratuit la eveniment, ne puteti trimite un e-mail pe adresa florina.tudor@bteam.