Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

MEF a publicat in consultare ghidul pentru sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta


Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, a publicat în consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.4 - Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă.


Finanțarea proiectelor în cadrul Obiectivul specific 6.4 - Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă vizează sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficiență.


Beneficiari eligibili sunt societățile din industrie/reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 -5.000 h/an.


Bugetul total alocat acestor investiţii este de 63.529.412 euro.


Prima versiune a Ghidului Solicitantului a fost publicată în data de 01 septembrie 2015.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene