Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Modificari legislative privind sistemul de promovare a producerii energiei regenerabile

legislatie energie regenerabila


Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de urgenta privind modificarea Legii 220/2008.

Ministerul anunta ca persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sau la adresa de email: regenerabile@energie.gov.ro, pana la data de 4.11.2016, orele 14:00.

Principalele schimbari preconizate, enuntate in nota de fundamentare care insoteste proiectul de ordonanta, se refera la:  

 •  instituirea obligatiei anuale de achizitie a unui numar constant de CV pe o perioada de 15 ani, incepand din anul 2017, denumita cantitate statica de CV. Conform estimarilor, la acest moment aceasta este de 17.257.720 CV;
   
 • revizuirea o data la 2 ani a cantitatii statice de CV care se preia in piata. Prin definitie propunerea de fata se bazeaza pe estimarea numarului total de CV care vor fi emise si/sau reinserate pe o perioada de 15 ani. Fiind o estimare pe o durata lunga de timp, este necesar ca periodic aceasta sa fie revizuita o data la doi ani.
   
 • modificarea doar a modului de calcul al cotei, tinand cont de cantitatea statica de CV si consumul final de energie electrica, pastrandu-se obligatia de cota anuala de CV pentru furnizori, inclusiv regularizarea acesteia la inceputul anului urmator;
   
 • modificarea duratei de valabilitate a CV, care va fi de la data emiterii certificatului pana la data de 31 decembrie 2031, fata de 12 luni, cum este in prezent. Prin modificarea propusa va ramane un numar de certificate netranzactionate, surplusul de CV putand fi vandut pe toata perioada de functionare a schemei de sprijin la un pret estimat scazut.
   
 • extinderea perioadei de amanare, pana la data de 31 decembrie 2017,   pentru tehnologiile eoliene si micro-hidro si extinderea perioadei de amanare, pana la data de 31 decembrie 2024, pentru tehnologiile solare. Amanarea tranzactionarii certificatelor verzi este necesara pentru a asigura un grad mai bun de vanzare a CV participantilor la piata. Pentru tehnologiile bazate pe energie fotovoltaica, termenul de amanare este pana in 2024 deoarece analizand rata interna de rentabilitate putem observa faptul ca exista o discrepanta majora intre IRR-ul producatorilor SRE. Cea mai mare diferenta poate fi observata in anul 2013, an al carui raport de supracompensare a dus la diminuarea numarului de certificate pentru producatorii ce aveau sa isi obtina acreditarea in perioada 2014-2016.
   
 • marirea perioadei de reinsertie pentru producatorii din surse eoliene si hidro la 8 ani, incepand de la data de 1 ianuarie 2018 pana in anul 2025, reinsertia fiind facuta in transe lunare egale;
   
 • marirea perioadei de reinsertie pentru producatorii de energie fotovoltaica la 6 ani, incepand de la data de 1 ianuarie 2025 pana la data de 31 decembrie 2030, reinsertia fiind facuta in transe lunare egale;
   
 • Perioadele de reinsertie pentru toate tehnologiile au fost marite pentru a asigura o introducere liniara a CV, in scopul reducerii  impactului la consumatorul final si protejarii pietei de certificate verzi.
   
 • CV va capata valoare in momentul tranzactionarii si nu la momentul emiterii, acesta nereprezentand un instrument financiar. Aceasta masura este menita pentru a schimba modul in care CV sunt inregistrate contabil, cu atat mai mult cu cat in modificarea propusa este posibil ca un CV sa fie instrainat la cativa ani de la momentul emiterii/reinserarii. In prezent, CV sunt recunoscute ca venit inainte de tranzactionare, fapt ce poate conduce la dificultati ale fluxului de numerar pentru producator.
   
 • interzicerea tranzactionarilor repetate ale CV, cu exceptii pentru cazurile cu deficit de CV la producator. Aceasta masura se impune intrucat masura de ajutor de stat instituita prin Legea nr. 220/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, vizeaza producatorii de E-SRE si nu posibilele speculatii in piata de CV.
   
 • introducerea obligativitatii furnizorului de a nu factura consumatorilor finali, in momentul regularizarii, un pret mai mare al CV decat pretul mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata a CV din anul anterior. Prin aceasta prevedere se doreste limitarea impactului in factura consumatorului.
   
 • modificarea pretului minim si maxim de tranzactionare al CV, astfel incat modificarile din prezentul act normativ sa nu conduca la o crestere semnificativa a impactului la consumator.
   
 • reducerea penalitatii pentru neindeplinirea cotei la valoarea de 70 Euro/CV  intrucat a fost diminuata valoarea pretului maxim al CV.
   
 • estimarea valorii medii a impactului la consumatorul final pentru anul 2017 la 47 RON/MWh -comparativ cu 42 RON/MWh in 2016 si care potrivit calculelor efectuate in cadrul unui studiu independent va fi valoarea maxima pe toata perioada de valabilitate a schemei. Trendul impactului la consumator este descendent pe perioada de valabilitate a schemei suport, in conditiile in care exista un surplus de certificate in piata de CV pana la inchiderea schemei de sprijin, in anul 2031.
   
 • introducerea unei prevederi prin care se va asigura un efort maxim in factura consumatorului de 11,1 Euro/MWh.  Pentru a asigura mentinerea acestui efort se propune ca la momentul regularizarii cotei de achizitie de CV sa se aiba in vedere ca impactul in factura sa nu fie mai mare de 11,1 Euro/MWh consumat. Astfel, in masura in care la regularizare, ANRE constata ca impactul la consumatorul final este mai mare decat pragul maxim mentionat, autoritatea recalculeaza cota in sensul diminuarii acesteia, iar numarul de CV ce constituie obligatia de achizitie a furnizorului se va recalcula conform noii cote diminuate. Aceasta masura, impreuna cu cea de modificare a pretului minim si maxim, vor limita aparitia tranzactionarii la pretul maxim al CV, diminuand posibilitatea cresterii efortului la consumatorul final.
   

Proiectul de Ordonanta de Urgenta 

Nota de fundamentare 

Sursa: Ministerul Energiei