Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 90% pana in anul 2050

La sfarsitul lunii trecute Comisia Europeana a propus obiectivele energetice si climatice ce se doresc a fi indeplinite pana in anul 2030. Obiectivele comunicate accentueaza nevoia incurajarii investitiilor in tehnologii noi care sa asigure emisii reduse de dioxid de carbon.

Uniunea Europeana si-a luat responsabilitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 90% pana in anul 2050, astfel incat noile obiective climatice si energetice pentru 2030 vin in completarea acestor promisiuni.

Comisia Europeana a stabilit trei obiective majore: reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20%, cresterea ponderii energiei din surse regenerabile cu 20% si imbunatatirea in domeniul energiei eficiente cu 20%.

Progrese in domeniul energiei regenerabile

Raportul publicat subliniaza in acelasi timp progresele facute pana in momentul in fata in domeniul energiei regenerabile:

-          Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera in 2012 cu 18% in raport cu emisiile din 1990

-          Cota de energie regenerabila a crescut cu 13% in 212 si este de asteptat sa creasca cu pana la 21% in 2020 si 24% in 2030

-          UE  a instalat aproximativ 44% din energie electrica din surse regenerabile din lume

Energia din surse regenerabile trebuie sa continue sa joace un rol fundamental in tranzitia catre un sistem de energie competitiv, sigur si durabil. Aceasta tranzitie nu poate fi posibila fara actiuni semnificative in domeniul energiei regenerabile. In masura in care sursele de energie sunt generate in cadrul UE, se poate reducere de asemenea deficitul comercial al UE la produsele pe baza de energie, crearea de noi locuri de munca si sustinerea tehnologiilor inovatoare.

Beneficiile energiei regenerabile trebuie exploatate pentru a contribui in mod activ la reducerea emisiilor de gaze de sera. Obiectivul de reducere a gazelor de sera cu 40% ar trebui sa incurajeze o cota mai mare de energie din surse regenerabile in UE de cel putin 27%.

Spre deosebire de cadrul actual, obiectivul UE nu se traduce in mod direct in obiectivele nationale a fiecarui stat membru, prin intermediul legislatiei UE, lasand astfel o mare flexibilitate pentru fiecare stat sa isi indeplineasca obiectivele de reducere a gazelor de sera in modul cel mai eficient in conformitate cu circumstantele specifice, mixurile de energie utilizate si capacitatile interne de a produce energie din surse regenerabile.

Sursa: Comisia Europeana